Cáp thoát sét M120 – Cáp tiếp địa M120 : Đồng nguyên chất bọc cao su

300,000

Cáp thoát sét M120 - Cáp tiếp địa M120
Cáp thoát sét M120 – Cáp tiếp địa M120 : Đồng nguyên chất bọc cao su

300,000