Hóa chất giảm điện trở đất GEM RR của Ramratna Ấn Độ

350,000

Hóa chất giảm điện trở đất GEM RR của Ramratna Ấn Độ

  • Tiêu chuẩn: BSEN 50164 – 7 / IEEE 80 – 2000
  • Mã sản phẩm/ Product Code : Gem RR
  • Khả năng giảm điện trở/ Resistance Reduction Efficiency: p ≤ 0.9 Ω.m
  • Trọng lượng/ Weight (kg): 11.36kg
Hóa chất giảm điện trở đất GEM RR của Ramratna Ấn Độ
Hóa chất giảm điện trở đất GEM RR của Ramratna Ấn Độ

350,000