Kim thu sét Ingesco PDC 4.3 bán kính bảo vệ 85m

16,000,000 15,000,000

Kim thu sét Ingesco PDC 4.3
Kim thu sét Ingesco PDC 4.3 bán kính bảo vệ 85m

16,000,000 15,000,000