Kim thu sét OPR 60 ABB bán kính bảo vệ 107m

39,000,000 37,600,000

Kim thu sét OPR 60 ABB
Kim thu sét OPR 60 ABB bán kính bảo vệ 107m

39,000,000 37,600,000