Kim thu sét OPR 60 ABB bán kính bảo vệ 107m

37,600,000

Kim thu sét OPR 60 ABB
Kim thu sét OPR 60 ABB bán kính bảo vệ 107m

37,600,000