OVR T2 1N 40-275 P QS – Bộ chống sét lan truyền T2 – 1P+N-40KA-230VAC

4,021,000

OVR T2 1N 40-275 P QS
OVR T2 1N 40-275 P QS – Bộ chống sét lan truyền T2 – 1P+N-40KA-230VAC

4,021,000