Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 1 pha Otowa LS-N2720S

3,300,000

Thiết bị cắt sét lan truyền đường điện 1 pha cấp 2 OTOWA LS-N2720S
Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 1 pha Otowa LS-N2720S

3,300,000