Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LD-PS2550S

5,700,000

OTOWA LD-PS2550S
Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LD-PS2550S

5,700,000