Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LD-PS2550S

6,800,000 5,700,000

OTOWA LD-PS2550S
Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LD-PS2550S

6,800,000 5,700,000