Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LD-S4435S

11,300,000 9,500,000

Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LD
Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LD-S4435S

11,300,000 9,500,000