Thiết bị chống sét lan truyền đường điện DC Otowa LS-YPV6012S

4,900,000

thiết bị chống sét đường điện DC cấp 2 OTOWA LS-YPV6012S
Thiết bị chống sét lan truyền đường điện DC Otowa LS-YPV6012S

4,900,000