Thiết bị chống sét lan truyền đường điện điều khiển Otowa SL-RM30S

2,900,000

Thiết bị chống sét lan truyền đường điện điều khiển cấp III 24V Otowa SL-RM30S
Thiết bị chống sét lan truyền đường điện điều khiển Otowa SL-RM30S

2,900,000