Chống sét lan truyền 3 pha là gì? Loại nào tốt nhất hiện nay?

Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha cấp 2 Otowa LS-T3820S

Thiết bị chống sét lan truyền 3 pha dùng để bảo vệ an toàn cao nhất cho người và các thiết bị điện, điện tử, viễn thông do ảnh hưởng của sét trên đường cấp nguồn 3 pha. Chống sét lan truyền 3 pha là gì? Sét đánh trực tiếp là hiện tượng sét đánh