Chống sét lan truyền, Nguyên lý thiết bị chống sét lan truyền

Chống sét lan truyền

Chống sét lan truyền là gì ? Chống sét lan truyền là hoạt động bố trí các thiết bị cắt , lọc sét  nhằm hạn chế sự quá áp đột biến lan truyền trên đường dây điện hoặc tín hiệu bằng cách chuyển hướng dòng điện nguy hiểm này sang nơi khác ( bãi tiếp