Cách đo điện trở chống sét đơn giản với đồng hồ Vici 4105

Đồ hồ đo điện trở đất

Hệ thống tiếp địa chống sét chỉ hoạt động tốt khi điện trở nối đất của chúng đảm bảo chất lượng theo đúng quy định. Để kiểm tra khả năng phóng, truyền điện của hệ thống, người ta thường tiến hành đo điện trở đất của hệ thống tiếp địa. Bài viết này sẽ giúp