Thông số chống sét lan truyền đầy đủ nhất

Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha cấp 2 Otowa LS-T3820S

Các thiết bị chống sét lan truyền thường mang tính đặc thù trong ngành điện, có rất nhiều ký hiệu và thông số chống sét lan truyền riêng mô tả đặc tính từng loại. Hiểu về các thông số này giúp chúng ta so sánh các tính năng kỹ thuật của thiết bị và sử