Vật tư chống sét là gì? Bao gồm những gì?

vật tư chống sét

Trong một hệ thống chống sét có rất nhiều loại vật tư đi kèm khác nhau. Dưới đây là những kiến thức cơ bản nhất về vật tư chống sét và ứng dụng của chúng trong từng trường hợp. Vật tư chống sét là gì? Vật tư chống sét hiểu đơn giản là bộ phận