Hóa chất giảm điện trở đất Gem GW của ISG Global

( 2 đánh giá )

Original price was: 299KVND.Current price is: 250KVND.

Hóa chất giảm điện trở đất Gem GW của ISG Global

  • Tiêu chuẩn: BSEN 50164 – 7 / IEEE 80 – 2000
  • Mã sản phẩm/ Product Code : Gem GW
  • Khả năng giảm điện trở/ Resistance Reduction Efficiency: p ≤ 0.9 Ω.m
  • Trọng lượng/ Weight (kg): 11.36kg