Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hóa chất giảm điện trở đất GEM (Grouding Enhancing Material) là vật liệu lý tưởng, để sử dụng ở các nơi mà đất có tính dẫn điện xấu như là đất đá, đất đồi và đất cát. GEM cũng là một giải pháp trong tình huống khi mà, cọc nối đất không thể đóng sâu hay ở các vùng đất có diện tích giới hạn, gây khó khăn trong việc thực hiện hệ thống đất theo các phương pháp cũ.

Như vậy vấn đề cốt lõi là không có bất kỳ vật liệu nào có thể sánh với GEM, trong việc giảm điện trở nối đất và giữ giá trị thấp lâu dài, không có vật liệu nào bằng GEM, khi so sánh về việc cung cấp khả năng dẫn điện tốt cho hệ thống nối đất. Hơn thế nữa, hiệu quả của GEM đã được chứng minh bằng các thí nghiệm nghiêm khắc, độc lập và rất nhiều thử nghiệm thực tế.

Hóa chất giảm điện trở đất được sử dụng trong các hệ thống nối đất điện lực, viễn thông, chống sét, đặc biệt đối với những vùng có điện trở suất đất cao mà các phương pháp xử lý truyền thống, không thể xử lý đạt yêu cầu tiếp đất cho phép, hoặc chi phí cho việc này rất cao. Cụ thể:

  • Hệ thống tiếp đất trạm biến áp, trạm phát điện.
  • Tiếp đất các cột điện trên đường dây siêu cao áp, cao áp, trung áp, hạ áp.
  • Tiếp đất các trạm thu phát sóng, các trạm BTS của mạng di động viễn thông, đặc biệt các trạm vùng núi cao.
  • Hệ thống tiếp đất chống sét khu chung cư, các toà nhà trung tâm.
  • Tiếp đất bảo vệ hệ thống máy tính.
  • Sử dụng trong việc xây dựng sân bay.
-22%
Original price was: 450KVND.Current price is: 350KVND.
350KVND
-16%
Original price was: 299KVND.Current price is: 250KVND.