Cách đo điện trở chống sét đơn giản với đồng hồ Vici 4105

Đồ hồ đo điện trở đất

Hệ thống tiếp địa chống sét chỉ hoạt động tốt khi điện trở nối đất của chúng đảm bảo chất lượng theo đúng quy định. Để kiểm tra khả năng phóng, truyền điện của hệ thống, người ta thường tiến hành đo điện trở đất của hệ thống tiếp địa. Bài viết này sẽ giúp

Tiêu chuẩn tiếp địa chống sét chính xác nhất

Hệ thống tiếp địa chống sét là một phần quan trọng của mọi công trình chống sét. Nó có tác dụng cân bằng điện thế bằng cách phân tán năng lượng quá áp và quá dòng xuống đất. Từ đó bảo vệ an toàn cho tài sản và con người. Hiện nay, Việt Nam đang

Thi công hệ thống tiếp địa chống sét thực tế

hệ thống bãi tiếp địa

Hệ thống tiếp địa chống sét bao gồm các bộ phận được lắp đặt đảm bảo tiêu chuẩn. Các bộ phận này đều có khả năng dẫn điện, được liên kết với nhau và tiếp xúc với mặt đất. Vậy hệ thống này cụ thể gồm những bộ phận nào? Cơ chế hoạt động và