Kim thu sét bakiral

4,000,000
5,000,000
5,500,000
6,500,000
7,000,000
7,500,000

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN OTOWA - NHẬT BẢN

Hàn hóa nhiệt goldweld

Thuốc hàn hóa nhiệt goldweld

Vật tư chống sét

Đồng hồ đo trở đất Vici 4105A

Đo điện trở đất với đồng hồ đo điện trở đất VICI 4105A

6,000,000 4,000,000

Đồng hồ đo trở điện đất VICI 4105A được thiết kế, sản xuất và kiểm tra theo tiêu chuẩn IEC61010-1 cấp CAT.III 600V (tiêu chuẩn an toàn về điện đối với các thiết bị đo điện tử) và được vận chuyển trong điều kiện tốt nhất sau khi kiểm tra đạt quản lý chất lượng.

Đọc tiếp