Kim thu sét bakiral

5,000,000
5,500,000
6,500,000
7,000,000
7,500,000
4,000,000

Hàn hóa nhiệt goldweld

Khuôn hàn hóa nhiệt Goldweld

Khuôn hàn hóa nhiệt nối 3 ngã

Khuôn hàn hóa nhiệt Goldweld

Khuôn hàn hóa nhiệt nối ngã 4

Khuôn hàn hóa nhiệt Goldweld

Khuôn hàn hóa nhiệt chữ T

Thuốc hàn hóa nhiệt goldweld

Thuốc hàn hóa nhiệt Goldweld

Thuốc hàn hoá nhiệt GW-P115 – Goldweld 115g

100,000

Thuốc hàn hóa nhiệt Goldweld

Thuốc hàn hoá nhiệt GW-P150 – Goldweld 150g

120,000

Thuốc hàn hóa nhiệt Goldweld

Thuốc hàn hoá nhiệt GW-P200 – Goldweld 200g

160,000

Thuốc hàn hóa nhiệt Goldweld

Thuốc hàn hoá nhiệt GW-P250 – Goldweld 250g

190,000

Thuốc hàn hóa nhiệt Goldweld

Thuốc hàn hoá nhiệt GW-P90 – Goldweld 90g

80,000

Vật tư chống sét

Đồng hồ đo trở đất Vici 4105A

Đo điện trở đất với đồng hồ đo điện trở đất VICI 4105A

6,000,000 4,000,000

Đồng hồ đo trở điện đất VICI 4105A được thiết kế, sản xuất và kiểm tra theo tiêu chuẩn IEC61010-1 cấp CAT.III 600V (tiêu chuẩn an toàn về điện đối với các thiết bị đo điện tử) và được vận chuyển trong điều kiện tốt nhất sau khi kiểm tra đạt quản lý chất lượng.

Đọc tiếp