Cáp thoát sét M240- Cáp tiếp địa M240 : Đồng nguyên chất bọc cao su

631,000 420,000

Cáp thoát sét M120 - Cáp tiếp địa M120
Cáp thoát sét M240- Cáp tiếp địa M240 : Đồng nguyên chất bọc cao su

631,000 420,000