Cáp thoát sét M240- Cáp tiếp địa M240 : Đồng nguyên chất bọc cao su

630,000

Cáp thoát sét M120 - Cáp tiếp địa M120
Cáp thoát sét M240- Cáp tiếp địa M240 : Đồng nguyên chất bọc cao su

630,000