Cáp thoát sét M50 – Cáp tiếp địa M50 : Đồng nguyên chất bọc cao su

125,000

Cáp thoát sét M50 - Cáp tiếp địa M50
Cáp thoát sét M50 – Cáp tiếp địa M50 : Đồng nguyên chất bọc cao su

125,000