Cáp thoát sét M95 – Cáp tiếp địa M95 : Đồng nguyên chất bọc cao su

235,000

Cáp thoát sét M95 - Cáp tiếp địa M95
Cáp thoát sét M95 – Cáp tiếp địa M95 : Đồng nguyên chất bọc cao su

235,000