Cáp thoát sét M95 – Cáp tiếp địa M95 : Đồng nguyên chất bọc cao su

248,000 185,000

Cáp thoát sét M95 - Cáp tiếp địa M95
Cáp thoát sét M95 – Cáp tiếp địa M95 : Đồng nguyên chất bọc cao su

248,000 185,000