Kim thu sét LIVA BX 175 bán kính bảo vệ 110m

4,900,000 4,600,000

LIVA BX 175
Kim thu sét LIVA BX 175 bán kính bảo vệ 110m

4,900,000 4,600,000