Kim thu sét LIVA CX-070T bán kính bảo vệ 72m

3,500,000 3,250,000

Liva CX-070T
Kim thu sét LIVA CX-070T bán kính bảo vệ 72m

3,500,000 3,250,000