Kim thu sét LIVA LAP-DX 250 bán kính bảo vệ 146m

6,800,000 6,500,000

LIVA LAP-DX 250
Kim thu sét LIVA LAP-DX 250 bán kính bảo vệ 146m

6,800,000 6,500,000