Kim thu sét OPR 30 ABB bán kính bảo vệ 71m

21,000,000 19,700,000

OPR 30 ABB
Kim thu sét OPR 30 ABB bán kính bảo vệ 71m

21,000,000 19,700,000