Kim thu sét Pulsar 30 – IMH 3012 bán kính bảo vệ 71m

31,600,000

Kim thu sét Pulsar 30 - IMH3012
Kim thu sét Pulsar 30 – IMH 3012 bán kính bảo vệ 71m

31,600,000