Kim thu sét Pulsar 45 – IMH 3012 bán kính bảo vệ 89m

45,000,000 41,500,000

Kim thu sét Pulsar 45 - IMH4512
Kim thu sét Pulsar 45 – IMH 3012 bán kính bảo vệ 89m

45,000,000 41,500,000