OVR T2 3N 40-275 P QS – Chống sét lan truyền T2 – 3P+N-40KA-230VAC

8,595,000

OVR T2 3N 40-275 P QS
OVR T2 3N 40-275 P QS – Chống sét lan truyền T2 – 3P+N-40KA-230VAC

8,595,000