OVR T2 3N+1 40-440 P QS – chống sét lan truyền T2 – 3P+N-40KA-440VAC

12,410,000

OVR T2 3N 40-440 P QS
OVR T2 3N+1 40-440 P QS – chống sét lan truyền T2 – 3P+N-40KA-440VAC

12,410,000