Prosurge DS50 /420-(V+T)-(S) Cắt sét đường nguồn AC 1 pha tiếu chuẩn USA

1,500,000

DS50/420-(V+T)-(S
Prosurge DS50 /420-(V+T)-(S) Cắt sét đường nguồn AC 1 pha tiếu chuẩn USA

1,500,000