Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LD-NP44100S (N-PE)

19,200,000

Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha OTOWA LD-NP44100S
Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LD-NP44100S (N-PE)

19,200,000