Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LD-PNP25100S (N-PE)

7,000,000 5,900,000

Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LD-PNP25100S (N-PE)
Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LD-PNP25100S (N-PE)

7,000,000 5,900,000