Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LS-T2720S

8,900,000 7,900,000

Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LS-T2720S

8,900,000 7,900,000