Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LS-T2720S

7,900,000

Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LS-T2720S

7,900,000