Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LS-T3820S

8,900,000

Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha cấp 2 Otowa LS-T3820S
Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LS-T3820S

8,900,000