Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LS-T3820S

9,500,000 8,900,000

Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha cấp 2 Otowa LS-T3820S
Thiết bị chống sét lan truyền đường điện 3 pha Otowa LS-T3820S

9,500,000 8,900,000