Thiết bị chống sét lan truyền đường điện DC Otowa LS-YPV10012S

5,800,000 4,900,000

Thiết bị cắt sét lan truyền đường điện DC Otowa LS-YPV10012S
Thiết bị chống sét lan truyền đường điện DC Otowa LS-YPV10012S

5,800,000 4,900,000