Thiết bị chống sét lan truyền đường tín hiệu 4 đôi dây Otowa SR-VTRS5

4,500,000

Thiết bị chống sét lan truyền đường tín hiệu 4 đôi dây Otowa SR-VTRS5
Thiết bị chống sét lan truyền đường tín hiệu 4 đôi dây Otowa SR-VTRS5

4,500,000