Thuốc hàn hoá nhiệt GW-P200 – Goldweld 200g

190,000 170,000

Dùng cho hệ thống tiếp địa an toàn điện, chống sét. Hàn nối cọc đồng/thép – cọc đồng/thép, cọc đồng/thép – cáp đồng hoặc cáp đồng – cáp đồng. Hoặc cọc thép, thép nhúng kẽm…. Được đóng thành từng hộp phù hợp với từng mối hàn rất dễ thao tác. Mối hàn bền đẹp

Thuốc hàn hoá nhiệt GW-P150 - Goldweld
Thuốc hàn hoá nhiệt GW-P200 – Goldweld 200g

190,000 170,000