Thiết bị chống sét lan truyền đường tín hiệu đồng trục Otowa CS-BNCJJ75-T230HD

3,200,000 2,400,000

Thiết bị chống sét lan truyền đường tín hiệu đồng trục Otowa CS-BNCJJ75-T230HD

3,200,000 2,400,000