Kim thu sét Ingesco PDC 3.1 bán kính bảo vệ 63m

11,000,000 10,000,000

Ingesco PDC 3.1
Kim thu sét Ingesco PDC 3.1 bán kính bảo vệ 63m

11,000,000 10,000,000