Kim thu sét Ingesco PDC 3.3 bán kính bảo vệ 75m

14,000,000 13,000,000

Kim thu sét ingesco PDC 3.3
Kim thu sét Ingesco PDC 3.3 bán kính bảo vệ 75m

14,000,000 13,000,000