Kim thu sét Ingesco PDC 5.3 bán kính bảo vệ 95m

17,500,000 16,000,000

Kim thu sét Ingesco PDC 5.3
Kim thu sét Ingesco PDC 5.3 bán kính bảo vệ 95m

17,500,000 16,000,000