Kim thu sét Ingesco PDC.E 15 bán kính bảo vệ 63m

12,000,000 11,000,000

Kim thu sét Ingesco PDC.E 15
Kim thu sét Ingesco PDC.E 15 bán kính bảo vệ 63m

12,000,000 11,000,000