Kim thu sét Ingesco PDC.E 60 bán kính bảo vệ 113m

19,000,000 17,000,000

Kim thu sét Ingesco PDC.E 60
Kim thu sét Ingesco PDC.E 60 bán kính bảo vệ 113m

19,000,000 17,000,000