Kim thu sét OPR 45 ABB bán kính bảo vệ 89m

21,500,000

OPR 45 ABB
Kim thu sét OPR 45 ABB bán kính bảo vệ 89m

21,500,000