Kim thu sét Pulsar 18 – IMH 1812 bán kính bảo vệ 55m

28,500,000

Kim thu sét Pulsar 18 IMH - 1812
Kim thu sét Pulsar 18 – IMH 1812 bán kính bảo vệ 55m

28,500,000