Kim thu sét Pulsar 60 – IMH 6012 bán kính bảo vệ 107m

52,000,000

Kim thu sét Pulsar 60 - IMH 6012
Kim thu sét Pulsar 60 – IMH 6012 bán kính bảo vệ 107m

52,000,000