Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán của kimthuset.com.vn bakiral

Chính sách thanh toán của kimthuset.com.vn 1.Phương thức giao hàng – Trả tiền mặt Phương thức giao hàng kim thu sét – Trả tiền mặt áp dụng đối với mọi khách hàng thông qua các đối tác vận chuyển. Khách hàng có thể đặt hàng qua website hoặc gửi đơn đặt hàng qua Email; qua

Chính sách vận chuyển Giao nhận

chinh sách bảo hành kimthuset.com.vn

Chính sách vận chuyển Giao nhận Chính sách giao nhận được áp dụng với các sản phẩm do kimthuset.com.vn kinh doanh. Công ty Cổ phần Startup Việt Nam xin gửi tới quý khách hàng chính sách vận chuyển và giao hàng dành cho khách hàng mua sản phẩm. HÌNH THỨC ÁP DỤNG: Giao hàng miễn phí