Hộp kiểm tra điện trở tiếp địa Bakiral

350,000 250,000

Do đặc tính điện trở đất thường xuyên phải kiểm tra hàng năm nên việc lắp đặt Hộp Kiểm Tra Tiếp Địa hay Hộp kiểm tra điện trở đất là không thể thiếu trong quá trình thiết kế hệ thống tiếp địa.

hộp kiểm tra điện trở
Hộp kiểm tra điện trở tiếp địa Bakiral

350,000 250,000