Hộp kiểm tra điện trở tiếp địa Bakiral

    250,000

    Do đặc tính điện trở đất thường xuyên phải kiểm tra hàng năm nên việc lắp đặt Hộp Kiểm Tra Tiếp Địa hay Hộp kiểm tra điện trở đất là không thể thiếu trong quá trình thiết kế hệ thống tiếp địa.

    hộp kiểm tra điện trở
    Hộp kiểm tra điện trở tiếp địa Bakiral

    250,000