Kim thu sét Ingesco PDC.E 45 bán kính bảo vệ 97m

15,500,000 14,000,000

Kim thu sét Ingesco PDC.E 45
Kim thu sét Ingesco PDC.E 45 bán kính bảo vệ 97m

15,500,000 14,000,000